naar top

Herinrichting dorpscentrum - Rode 2.0

Op 6 juni 2017 startte de heraanleg van het dorpscentrum. Lees er hier alles over!

Bekijk zeker ook de foto's in het fotoalbum! Klik hier.

Het dorpscentrum van Sint-Genesius-Rode in een nieuw kleedje 

Update 12 april 2019

De derde fase van de werken loopt bijna ten einde: de rioleringswerken in de Dorpsstraat zijn afgerond en de plaatsing van de kasseien voor de voetpaden is al goed gevorderd.

De gemeente besliste om ook het laatste deel van de Dorpsstraat (tussen het gemeentehuis en het OLV-Instituut) opnieuw aan te leggen. Deze werken starten op dinsdag 23 april en zullen normaal gezien eindigen in juni.

In deze zone (het verlengde van de paarse zone op de kaart hiernaast) is de riolering al vernieuwd. Alleen de rijweg en de voetpaden worden hier vernieuwd. De breedte van de weg wordt niet aangepast en de parkeerplaatsen blijven behouden.

Ook in de Gemeentehuislaan wordt er gewerkt: daar worden de laatste grote rioleringsbuizen geplaatst, die als opvangbekken voor regenwater gaan dienen. Na de paasvakantie wordt de riolering dan afgewerkt richting Zoniënwoudlaan en begint de heraanleg van het onderste deel van de Gemeentehuislaan.

Een stand van zaken:

  • Oliebronstraat bereikbaar via de Bosstraat.
  • Geen doorgaand verkeer in de Dorpsstraat mogelijk tussen het OLV-instituut en de Oliebronstraat. De handelaars en de woningen blijven te voet bereikbaar. Met de auto is de Dorpsstraat tijdelijk bereikbaar vanaf de Bosstraat, tot aan de KBC-bank.
  • Vanuit de Stationsstraat is het dorpscentrum niet bereikbaar. Verkeer richting de Bosstraat en Alsemberg moet rechtsomkeer maken aan het OLV-instituut en via de Termeulenstraat en de Zoniënwoudlaan rijden.
  • De doorgang van de Fonteinstraat naar de Stationsstraat is gesloten. Het verkeer moet verplicht via de Kerkstraat en de Zoniënwoudlaan rijden.
  • De parking aan het dorpsplein is bereikbaar via een tijdelijke weg over het plein. Wegrijden gebeurt via de weg voor de Proxy-Delhaize.
  • In de Gemeentehuislaan wordt er gewerkt in het onderste deel en aan de linkerzijde richting gemeentehuis. De woningen in de Kerkstraat die een toegang via het onderste deel van de Gemeentehuislaan hebben, kunnen deze bereiken via de Dorpsstraat en de doorgang onder het gemeentehuis. Voor voetgangers en fietsers wordt er telkens een veilige doorgang voorzien.

Derde fase van de werken:

Deze omvat de heraanleg van de riolering in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de heraanleg van de rijweg in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de Oliebronstraat. Tijdens deze fase wordt ook de doorgang van de Kerkstraat naar de Gemeentehuislaan aangelegd (riolering en verharding).

Vierde fase van de werken:

Tijdens deze fase wordt het onderste deel van de Gemeentehuislaan heraangelegd en wordt de riolering in de hele Gemeentehuislaan vernieuwd. Er wordt eveneens een buffering voor regenwater geplaatst.

Het onderste deel wordt verkeersvrij, met een kiss-and-ridezone rond het huidige "ronde punt". Hiernaast vindt u het ontwerp.

Heb je een vraag?

De dienst openbare werken is het aanspreekpunt bij eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de werken (tel 02 609 86 20 - openbare.werken@sint-genesius-rode.be).

Dorpsstraat

De Dorpsstraat wordt vernieuwd vanaf de Bosstraat tot aan het gemeentehuis. In de nieuwe configuratie zullen de wagens nog slechts in de richting van de Bosstraat kunnen rijden. Fietsers kunnen nog in beide richtingen rijden. Ook in de Oliebronstraat wordt de wegenis volledig vernieuwd. 

Riolering

Naast de verfraaiing van de bovenbouw, is er ook heel wat aandacht voor de onderbouw. Oude rioleringen voor de afvoer van afvalwater worden vernieuwd en het rioleringsstelsel wordt ontdubbeld. Dit betekent dat het vuile water en het regenwater gescheiden worden afgevoerd. Het vuile water gaat via de riolering naar het zuiveringsstation in Lot. Het regenwater wordt afgevoerd naar de Molenbeek.

De bewoners in de werkzone zullen hun regen- en afvalwater verplicht moeten afkoppelen. Voor rijwoningen betekent dit in de praktijk dat het voorste dakgedeelte aangesloten moet worden op de regenwaterafvoer. Ideaal is natuurlijk dat het regenwater zelf bijhoudt en hergebruikt. 

Door nauw overleg met de bevoegde diensten is het niet nodig om een bufferbekken te bouwen op het dorpsplein zoals er eerst werd gevreesd. Door de plaatsing van overgedimensioneerde rioleringsbuizen kan er meer water tijdelijk worden gebufferd alvorens het afstroomt.

Gepubliceerd op vr 12 april 2019