naar top

Herinrichting dorpscentrum - Rode 2.0

Op 6 juni 2017 startte de heraanleg van het dorpscentrum. Lees er hier alles over!

Bekijk zeker ook de foto's in het fotoalbum! Klik hier.

Het dorpscentrum van Sint-Genesius-Rode in een nieuw kleedje 

Update 5 juni 2019

De werken gaan naar hun einde toe!

Momenteel wordt er gewerkt in de Dorpsstraat tussen het Gemeentehuis en de verkeerslichten aan het OLV-Instituut en in de Gemeentehuislaan.

In de Dorpsstraat worden de voetpaden aan beide kanten in kasseien aangelegd en wordt de rijweg in asfalt vernieuwd. De parkeerplaatsen worden voorzien in het voetpad.
Aan de kant van het OCMW wordt er verder gewerkt tot aan de appartementen van Novarode. Daar wordt een voetpad in kasseien aangelegd. Ook de verbindingsweg naar het park wordt vernieuwd: deze wordt verbreed en verhard met kasseien. Deze werken eindigen normaal gezien voor het bouwverlof.

In de Gemeentehuislaan werden het opvangbekken en de grote rioleringsbuizen geplaatst in het onderste gedeelte. Bij hevige regenval zullen deze buizen het regenwater opvangen en vertraagd afvoeren naar de Molenbeek. In de richting van de Zoniënwoudlaan werd de riolering ook vernieuwd.
Het deel voor het gemeentehuis wordt verkeersvrij, met een kiss-and-ridezone rond het “ronde punt”. Je vindt het ontwerp op de foto hiernaast. Het einde van deze werken is gepland voor september.

In augustus wordt gewerkt in de Oliebronstraat: de riolering wordt er vernieuwd en uitgebreid en de rijweg in kasseien wordt heraangelegd.

Een stand van zaken:

  • Oliebronstraat bereikbaar via de Bosstraat en Dorpsstraat
  • In de Dorpsstraat is het verkeer opnieuw toegelaten van de kerk richting Oliebronstraat.
  • Vanuit de Stationsstraat is het dorpscentrum niet bereikbaar. Verkeer richting de Bosstraat en Alsemberg moet rechtsomkeer maken aan het OLV-instituut en via de Termeulenstraat en de Zoniënwoudlaan rijden.
  • In de Gemeentehuislaan wordt er gewerkt in het onderste deel en aan de rechterzijde richting gemeentehuis. De woningen in de Kerkstraat die een toegang via het onderste deel van de Gemeentehuislaan hebben, kunnen deze bereiken via de Dorpsstraat en de doorgang onder het gemeentehuis. Voor voetgangers en fietsers wordt er telkens een veilige doorgang voorzien.

Derde fase van de werken:

Deze omvat de heraanleg van de riolering in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de heraanleg van de rijweg in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de Oliebronstraat. Tijdens deze fase wordt ook de doorgang van de Kerkstraat naar de Gemeentehuislaan aangelegd (riolering en verharding).

Vierde fase van de werken:

Tijdens deze fase wordt het onderste deel van de Gemeentehuislaan heraangelegd en wordt de riolering in de hele Gemeentehuislaan vernieuwd. Er wordt eveneens een buffering voor regenwater geplaatst.

Het onderste deel wordt verkeersvrij, met een kiss-and-ridezone rond het huidige "ronde punt". Hiernaast vindt u het ontwerp.

Heb je een vraag?

De dienst openbare werken is het aanspreekpunt bij eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de werken (tel 02 609 86 20 - openbare.werken@sint-genesius-rode.be).

Dorpsstraat

De Dorpsstraat wordt vernieuwd vanaf de Bosstraat tot aan het gemeentehuis. In de nieuwe configuratie zullen de wagens nog slechts in de richting van de Bosstraat kunnen rijden. Fietsers kunnen nog in beide richtingen rijden. Ook in de Oliebronstraat wordt de wegenis volledig vernieuwd. 

Riolering

Naast de verfraaiing van de bovenbouw, is er ook heel wat aandacht voor de onderbouw. Oude rioleringen voor de afvoer van afvalwater worden vernieuwd en het rioleringsstelsel wordt ontdubbeld. Dit betekent dat het vuile water en het regenwater gescheiden worden afgevoerd. Het vuile water gaat via de riolering naar het zuiveringsstation in Lot. Het regenwater wordt afgevoerd naar de Molenbeek.

De bewoners in de werkzone zullen hun regen- en afvalwater verplicht moeten afkoppelen. Voor rijwoningen betekent dit in de praktijk dat het voorste dakgedeelte aangesloten moet worden op de regenwaterafvoer. Ideaal is natuurlijk dat het regenwater zelf bijhoudt en hergebruikt. 

Door nauw overleg met de bevoegde diensten is het niet nodig om een bufferbekken te bouwen op het dorpsplein zoals er eerst werd gevreesd. Door de plaatsing van overgedimensioneerde rioleringsbuizen kan er meer water tijdelijk worden gebufferd alvorens het afstroomt.

Gepubliceerd op vr 12 april 2019