naar top

Herinrichting dorpscentrum - Rode 2.0

Op 6 juni 2017 startte de heraanleg van het dorpscentrum. Lees er hier alles over!

Bekijk zeker ook de foto's in het fotoalbum! Klik hier.

Het dorpscentrum van Sint-Genesius-Rode in een nieuw kleedje 

Update 23 november 2018

De derde fase van de werken is intussen al over de helft: het deel van de Dorpsstraat tussen de Bosstraat en de Oliebronstraat is afgewerkt en het pad tussen de Kerkstraat en de Gemeentehuislaan werd feestelijk ingehuldigd.

De werken in het deel van de Dorpsstraat tussen de Oliebronstraat en de KBC-bank zijn ook al goed opgeschoten. Verwacht wordt dat het laatste deel van de werken in de Dorpsstraat (van de KBC-bank tot aan het gemeentehuis) kan beginnen in februari. Daarna resten enkel nog de werken in de Oliebronstraat.

Momenteel gelden de volgende richtlijnen voor het verkeer:

  • Oliebronstraat bereikbaar via de Bosstraat.
  • Geen doorgaand verkeer in de Dorpsstraat mogelijk tussen de KBCbank en de Oliebronstraat. De voetpaden, de handelaars en de woningen blijven bereikbaar.
  • Verkeer vanuit de Stationsstraat richting de Bosstraat en Alsemberg moet via het dorpsplein en de Kerkstraat naar de Zoniënwoudlaan om zo richting Alsemberg te rijden.

Derde fase van de werken:

Deze omvat de heraanleg van de riolering in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de heraanleg van de rijweg in de Dorpsstraat (tussen de Bosstraat en het gemeentehuis) en de Oliebronstraat. Tijdens deze fase wordt ook de doorgang van de Kerkstraat naar de Gemeentehuislaan aangelegd (riolering en verharding).

Heb je een vraag?

De dienst openbare werken is het aanspreekpunt bij eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de werken (tel 02 609 86 20 - openbare.werken@sint-genesius-rode.be).

Dorpsstraat

De Dorpsstraat wordt vernieuwd vanaf de Bosstraat tot aan het gemeentehuis. In de nieuwe configuratie zullen de wagens nog slechts in de richting van de Bosstraat kunnen rijden. Fietsers kunnen nog in beide richtingen rijden. Ook in de Oliebronstraat wordt de wegenis volledig vernieuwd. 

Riolering

Naast de verfraaiing van de bovenbouw, is er ook heel wat aandacht voor de onderbouw. Oude rioleringen voor de afvoer van afvalwater worden vernieuwd en het rioleringsstelsel wordt ontdubbeld. Dit betekent dat het vuile water en het regenwater gescheiden worden afgevoerd. Het vuile water gaat via de riolering naar het zuiveringsstation in Lot. Het regenwater wordt afgevoerd naar de Molenbeek.

De bewoners in de werkzone zullen hun regen- en afvalwater verplicht moeten afkoppelen. Voor rijwoningen betekent dit in de praktijk dat het voorste dakgedeelte aangesloten moet worden op de regenwaterafvoer. Ideaal is natuurlijk dat het regenwater zelf bijhoudt en hergebruikt. 

Door nauw overleg met de bevoegde diensten is het niet nodig om een bufferbekken te bouwen op het dorpsplein zoals er eerst werd gevreesd. Door de plaatsing van overgedimensioneerde rioleringsbuizen kan er meer water tijdelijk worden gebufferd alvorens het afstroomt.

Gepubliceerd op vr 12 oktober 2018
  • Rode 2.0
  • Herinrichting dorpscentrum derde fase

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 20
fax
02 609 86 84
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be

Lees meer artikels over

Terug naar nieuwsoverzicht