naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Aquafin collector Kwadebeek

Aquafin en de gemeente leggen samen een gescheiden rioleringsstelsel aan om de Kwadebeek te beschermen.

Paddenstraat, Eikenbosstraat en Hof-ten-Hout

De riolerings- en wegenwerken in de Paddenstraat, Eikenbosstraat en Hof-ten-Hout werden tijdens het bouwverlof (12 juli tot 2 augustus 2019) tijdelijk gepauzeerd. Nu worden de werken opnieuw aangevat. 

  • In de Eikenbosstraat werden de rioleringswerken afgewerkt voor het bouwverlof. De weg werd afgewerkt met boordstenen en de fundering werd gelegd. De bekleding met asfalt en de voetpaden worden momenteel aangelegd. De opritten zullen aangewerkt worden met steenslag zodat u uw woning kan bereiken.
  • Het kruispunt tussen Hof-ten-hout en de Eikenbosstraat werd ook afgewerkt met boordstenen en de fundering werd gelegd voor het bouwverlof. De bekleding met asfalt en de voetpaden worden momenteel aangelegd. De opritten zullen aangewerkt worden met steenslag zodat u uw woning kan bereiken.
  • De persleiding ter hoogte van de Paddenstraat nr. 12-20 werd aangelegd tot aan de toegangsweg t.h.v. Paddenstraat 16-18 en 20. De aansluiting met het pompstation in de Paddenstraat en de bestaande persleiding in het Koningsplein wordt ingepland.

Kwadeplasstraat

De riolerings- en wegenwerken in de Kwadeplasstraat zijn gestart. Deze werken starten met de opbraak van de asfalt om de sleufwerken te kunnen uitvoeren. De sleuven worden na aanleg van de leidingen gedicht en bedekt met een overrijdbare minder hinder steenslag tot de wegenis heraangelegd wordt.

De planning voor de werken in de Kwadeplasstraat ziet er in grote lijnen als volgt uit. Deze planning kan echter nog wijzigen en zal dan ook aangepast worden op de website van Aquafin:

  • Start der werken: na het bouwverlof 2019
  • Rioleringswerken: augustus 2019 – november 2019
  • Wegeniswerken: november 2019 – december 2019
  • Einde der werken: december 2019

De werken aan het pompstation worden verwacht te eindigen in oktober 2019. Hier wordt de aansluiting van de persleiding, de elektromechanica (pomp, elektrische sturing…) en de verharding rond het pompstation nog voorzien.

Tijdens de werken zal de aannemer het nodige voorzien om uw toegang te voet te allen tijde te vrijwaren. De toegang met de auto zal niet altijd mogelijk zijn tijdens de werken. Er worden gepaste maatregelen getroffen om de toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen (bv. minder hinder steenslag).

Een overzicht van de zone van de werken vind je op de foto hiernaast.

De omleidingsplannen zullen tijdig op de website van Aquafin beschikbaar zijn.

Blijf op de hoogte

Neem ook eens een kijkje op www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/98250-kollektor-kwadebeek. Hier kun je vanaf de start van de werken het verloop van het project opvolgen.

Veiligheid voorop

Veiligheid, en zeker jouw veiligheid, op onze werf. Dat vinden we het allerbelangrijkst. Lees de veiligheidstips op www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over deze werken? Op weekdagen helpen we je graag verder van 8 tot 19 uur.

Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend bel je het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Met praktische vragen kun je terecht bij werfleider Wim De Bolle van aannemer Viabuild NV.

  • Tel. 0477 29 35 50
  • Locatie werfkeet: Ter hoogte van het Koningsplein tussen nr. 16 en 22.
Gepubliceerd op di 06 augustus 2019