naar top

Aquafin collector Kwadebeek riolerings- en wegeniswerken Eikenbosstraat – Hof-ten-Hout

Aquafin en de gemeente leggen samen een gescheiden rioleringsstelsel aan om de Kwadebeek te beschermen.

De riolerings- en wegeniswerken in het kader van de collector Kwadebeek starten binnenkort in uw straat. Het gedeelte van de Eikenbosstraat tussen Hof-ten-Hout en  Vinkenlaan staat ingepland vanaf 15 april 2019. Momenteel werkt de aannemer Viabuild in het gedeelte van Hof-ten-Hout naar de Ezelsweg. Tijdens de werken zal er een omleiding worden ingesteld. De aannemer zorgt ervoor dat de overlast tijdens de werken tot een minimum wordt beperkt. Hij werkt volgens de volgende methode:

Werkmethode

  1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
  2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
  3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
  4. Als de rioleringswerken zijn afgerond, dan wordt de wegenis hersteld.

Huisvuil

Als de vuilniskar niet tot uw woning kan, zorgt de aannemer voor de verzameling van de huisvuilzakken. U plaatst de huisvuilzak tijdig buiten en de aannemer plaatst de huisvuilzakken op een verzamelpunt voor ophaling.

Aansluiting op de riolering

Wij hadden u reeds op de hoogte gebracht van de verplichting om voor iedere woning (i) het hemelwater te scheiden van het afvalwater en (ii) om het afvalwater aan te sluiten op de nieuwe grijswaterriolering. Het regenwater moet zoveel mogelijk worden bewaard in een waterreservoir of in uw oude vergeetput. De overloop hiervan kan onder bepaalde voorwaarden worden aangesloten op de nieuwe regenwaterriolering. Om de uit te voeren werken op uw eigendom te evalueren, raden wij u ten sterkste aan om beroep te doen op een expert. De gemeente heeft hiervoor een akkoord tot groepsaankoop met het studiebureau VDB, waarop de bewoners op hun eigen kosten reeds beroep konden doen.

Belangrijke wijziging: De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 beslist dat alle kosten voor de afkoppelingsstudie ten laste worden genomen door de gemeente.

Dit betekent dat de eigenaars die inmiddels een studie lieten uitvoeren, de kosten hiervan kunnen recupereren door ons een e-mail te sturen met hun bankrekeningnummer en een kopie van de factuur van het studiebureau VDB.

De eigenaars die deze studie nog NIET lieten uitvoeren, zullen in de komende weken gecontacteerd worden door het studiebureau VDB om hiervoor een afspraak te maken. Deze studie is verplicht voor elke woning.

De kostprijs voor een aansluiting op de riolering bedraagt €500, en dit enkel als u nog geen aansluiting op de riolering heeft. Als u al een aansluiting op de riolering heeft, nemen wij de bestaande aansluiting over en sluiten die op kosten van de gemeente aan op de nieuwe rioolbuis voor het afvalwater. Als u uw regenwater – de overloop van uw regenwaterput – wenst aan te sluiten op de nieuwe regenwaterbuis, moet u nog een huisaansluiting voor regenwater (rwa) aanvragen. De kostprijs voor deze rwa-huisaansluiting bedraagt tevens €500. Wij raden u aan om uw regenwater zo veel mogelijk bij te houden op uw privé domein: stockage, hergebruik en infiltratie. Op deze wijze moet u geen bijkomende huisaansluiting vragen.

Nuttige informatie

Voor een snelle en efficiënte communicatie gedurende de werken, raden wij u aan om u in te schrijven op de website van de federale overheid  www.be-alert.be .Via be-alert kunnen wij u snel sms berichten en e-mails verzenden.

Aannemer: Viabuild
Schalienhoevedreef 20F 1000 Brussel
Wim De Bolle – werfleider 0477 29 35 50
wim.debolle@viabuild.be
Peter Van der Borght – projectleider
0472 24 05 47
peter.vanderborght@viabuild.be 
  
Afkoppelingsdeskundige:
Védébé studiebureau
Krekelendries 8 bus 1.1 1785 Merchtem 

0478 24 95 49  

info@vdb-studiebureau.be

www.vdb-studiebureau.be

Raamovereenkomst met gemeente voor advies en studie afkoppeling op privé domein.

 

Expert – ingenieur in riolering

Aquafin
Contactcentrum: 

03 450 45 45

Bouwheer – verantwoordelijk voor uitvoering collector Kwadebeek
Gepubliceerd op wo 03 april 2019