naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Verkiezingen 26 mei: stemmen bij volmacht

Kan je niet gaan stemmen op 26 mei? Lees hier hoe je kan stemmen via volmacht.

Wanneer kan ik stemmen via volmacht?

Er zijn een aantal redenen waarom een kiezer niet kan gaan stemmen en een volmacht kan geven aan een andere kiezer. De kiezer moet met een attest bewijzen dat hij niet kan gaan stemmen.

In volgende gevallen kan de kiezer een volmacht geven:

 • de kiezer is door ziekte of door een gebrekkigheid niet in staat om te gaan stemmen (medisch attest);
 • de kiezer verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van zijn gezin of gevolg die met hem in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven (attest van de werkgever);
 • de kiezer is in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken (attest van de werkgever);
 • de kiezer of iemand van zijn gezin – met wie hij samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit (attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester);
 • de kiezer die ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert (attest van de directie van de strafinrichting);
 • zijn geloofsovertuiging laat de kiezer niet toe om te gaan stemmen (attest van de religieuze overheid);
 • de kiezer is student en kan om studieredenen niet gaan stemmen (attest van de directie van de school);
 • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. De onmogelijkheid moet vastgesteld worden door de burgemeester van zijn woonplaats. Dit gebeurt aan de hand van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. De onmogelijkheid blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming, dus ten laatste op 25 mei 2019 (tussen 9 en 12 uur).

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die deelneemt aan dezelfde verkiezingen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen.

Let op: Je kan enkel met volmacht voor iemand gaan stemmen, voor de verkiezingen waar je zelf aan deelneemt.

Dit betekent dat:

 • een Belgische kiezer enkel een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer die deelneemt aan de verkiezingen van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement;
 • een niet-Belg kan een volmacht geven aan een niet-Belg of aan een Belg. Een niet-Belg stemt enkel voor de verkiezing van het Europese parlement en dus niet voor de verkiezing van het federale en het Vlaamse parlement.

Hoe geef ik een volmacht?

Je doet dit via een volmachtformulier (zie downloads hieronder), vergezeld van het nodige attest.

Opgelet: ben je op de dag van de verkiezingen in het buitenland om andere dan beroepsredenen, dan moet je ten laatste op zaterdag 25 mei (tussen 9 en 12 uur) naar het gemeentehuis (bevolkingsdienst) komen, met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.
Gebruik daarvoor de formulieren die je hieronder bij "downloads" vindt:

 • ben je Belg en heb je wel de nodige bewijsstukken, gebruik dan formulier 1 (volmachtformulier Belgische kiezer) en formulier 3 (verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen)
 • ben je Belg en heb je geen bewijsstukken, gebruik dan formulier 1 (volmachtformulier Belgische kiezer) en formulier 4 (verklaring op eer)
 • ben je Europeaan en heb je wel de nodige bewijsstukken, gebruik dan formulier 2 (volmachtformulier Europese kiezer) en formulier 5 (EU-kiezer verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen)
 • ben je Europeaan en heb je geen bewijsstukken, gebruik dan formulier 2 (volmachtformulier Europese kiezer) en formulier 6 (EU-kiezer verklaring op eer)

De persoon die in jouw plaats stemt, geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar je moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen. De persoon die bij volmacht stemt voor een andere kiezer moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief en van de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen.

Je kan een volmacht geven tot 26 mei 2019.

Gepubliceerd op di 02 april 2019
 • verkiezingen

Openingsuren en contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 40
fax
02 609 86 83
e-mail
bevolking@sint-genesius-rode.be
Terug naar nieuwsoverzicht