naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning - OMV_2019029231 Hof-ten-Hout

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat de heer Stefano Valvassori en mevrouw Tonia Peruzovic wonende Merellaan 4 te 1640 Sint-Genesius-Rode een aanvraag hebben ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen.

Periode openbaar onderzoek : 15 april 2019 tot en met 14 mei 2019

OMV dossiernummer : OMV_2019029231
Intern dossiernummer : 201970

De heer Stefano Valvassori wonende Merellaan 4 te 1640 Sint-Genesius-Rode en mevrouw Tonia Peruzovic wonende Merellaan 4 te 1640 Sint-Genesius-Rode heeft een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Hof-ten-Hout z/n en als kadastrale omschrijving, (afd. 1) sectie C 322 R4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15 april 2019 tot en met 14 mei 2019 ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken, gebouw C – loket 3, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

De aanvraag kan ook digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket
(www.omgevingsloketvlaanderen.be – publiek loket – referentie OMV_2019029231).

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan via:

Gepubliceerd op ma 15 april 2019

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 30
fax
02 609 86 85
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be

Lees meer artikels over

Terug naar nieuwsoverzicht