naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek onteigening VUB/ULB vijver

Van 16/9 tot 15/10 loopt het openbaar onderzoek over de onteigening van de VUB/ULB vijver.

Openbaar onderzoek onteigening in het kader van het landinrichtingsplan “Molenbeekvallei"

?In de Molenbeekvallei te Sint-Genesius-Rode liggen meerdere vijvers, waaronder de VUB/ULB vijver, gelegen tussen Bierenberg en het Visserspad. Uit de studie van de Molenbeekvallei is gebleken dat de vijver gelegen op de site van de VUB/ULB potentieel heeft in functie van waterberging. Daarnaast is de vijver door haar ligging in de Molenbeekvallei een belangrijke stapsteen in deze ecologisch waardevolle vallei. Om een gewijzigd waterregime te kunnen installeren is de verwerving en inrichting van de vijver noodzakelijk. De inrichting kan er eveneens voor zorgen dat de vijver publiek toegankelijk wordt (is momenteel niet mogelijk). Naast de vijver ligt de voormalige campus van de VUB. Deze site wordt niet in de onteigening opgenomen.

Om deze gronden te verwerven is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Deze onteigening heeft betrekking op natuurgebied en de vijver omgeven door bos (ca. 2ha 65a). Het betreft hier de goederen die kadastraal gekend staan als Sint-Genesius-Rode, 1ste afdeling, sectie B, nrs. 23/L/deel, 37/B, 41/C, 42/C, 43/F/02, 43/R, 43/X en 43/Y. 

Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 15/05/2019, ligt van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019 samen met de onteigeningsplannen en de projectnota tijdens de kantooruren ter inzage op het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode en bij de VLM, Regio Oost, vestiging Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven én is te raadplegen via deze website.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening worden ingediend via beveiligde zending (een (elektronische) aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs) bij de gemeente Sint-Genesius-Rode (Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode) of bij de regionale vestiging van de VLM (Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven).

Gepubliceerd op do 22 augustus 2019