naar top

Rode ondertekent het charter "Gezonde gemeente"

Met dit charter toont de gemeente haar intentie om een beleid uit te stippelen dat een gezonde levensstijl stimuleert. We nemen een preventief gezondheidsbeleid op als actie in de meerjarenplanning. Zowel voor ons personeel als voor onze inwoners willen we een sensibiliserende rol opnemen.

Met de ondertekening van het Charter Gezonde Gemeente wil Sint-Genesius-Rode ook de positieve werking van de Intergemeentelijke Gezondheidsraad benadrukken. Samen met de 5 andere faciliteitengemeenten rond de rand (Wezembeek-Oppem, Wemmel, Linkebeek, Drogenbos en Kraainem) en Logo Zenneland werken we, intussen al 3 jaar, in die raad aan een jaarprogramma rond preventie en gezondheid. 

In dat korte verleden van de Intergemeentelijke Gezondheidsraad werden verschillende gezondheidscampagnes onder de aandacht gebracht en dat wensen we naar de toekomst ook te doen. Een stimulans naar inwoners en zorgpersoneel om zich te laten vaccineren werd in het najaar verspreid. We zullen opnieuw de gratis bevolkingsonderzoeken zoals borstkankerscreening en dikkedarmkankeronderzoek onder de aandacht brengen bij de bevolking. In februari willen we samen met de rest van België Tournée Minérale een gezicht geven. Daarnaast ontwikkelden we al materialen die we kunnen gebruiken rond geestelijke gezondheid. We maken daarbij gebruik van de methodiek 'Fit in je hoofd' die we willen promoten. Maar er zijn ook andere minder zichtbare initiatieven die we willen ondersteunen zoals het uitwerken van een warmteactieplan dat ons als gemeente helpt om tijdens langdurige hitte de zwakkeren onder ons beter te beschermen en hen te informeren over mogelijke gevaren.

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Daar willen we aan werken.

Gepubliceerd op ma 16 december 2019