naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek verkaveling Dreef

Van 27/1 tot 26/2 loopt het openbaar onderzoek over de straatnaambepaling in de verkaveling in de Dreef.

Openbaar onderzoek straatnaambepaling in de verkaveling in de Dreef

Het college van burgemeester en schepenen brengt, met toepassing van artikel 4 - 3° van het decreet van 28 januari 1977 ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 13 november 2019 principieel heeft beslist om op het grondgebied van 1640 Sint-Genesius-Rode:

De nieuwe straat naar aanleiding van de verkaveling in de Dreef de naam Wasserijstraat - Rue de la Blanchisserie toe te kennen.

Eventuele opmerkingen dienen vanaf heden, 27 januari 2020 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 30 dagen.

Gedurende bovenvermelde periode kunnen er opmerkingen bij de gemeente Sint-Genesius-Rode (Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode).

Gepubliceerd op ma 27 januari 2020