naar top

Gemeentelijke maatregelen coronavirus - update 20/5

De gemeente volgt de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als algemene principe geldt “solidariteit en burgerzin”. Concreet vertaald naar onze gemeente zijn dit de gevolgen:

Onderwijs

 • Op scholen worden lessen gegeven voor het 1e, 2e en 6e leerjaar. Voor de andere leerlingen wordt opvang georganiseerd.
 • De opvang is er minstens voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken.
 • Ook voor kinderen die anders alleen door ouderen opgevangen kunnen worden, is er zeker opvang.
 • De crèches blijven open.

Voor meer info: contacteer de crèche of de school van uw kind.

Horeca

 • Discothekencafés en restaurants blijven gesloten.
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
 • Terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden.
 • De PZ Rode houdt toezicht op de toepassing van de sluiting.
 • De zondagmarkt op het dorpsplein gaat opnieuw door vanaf zondag 24/5.
 • Restaurants (ook frituren, kebabzaken, etc.) kunnen afhaalmaaltijden aanbieden. Klanten mogen echter niet ter plaatse consumeren.
 • Beperk het aantal gelijktijdige bezoekers in de zaak en laat de andere klanten buiten wachten, met 1,5 m tussenruimte.

Winkels

Op 11 mei mogen de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

 • slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben.

Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

Mobiliteit

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal. De overheid vraagt wel om het gebruik te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen en noodzakelijke momenten, liefst buiten de piekuren.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Sport, jeugd, cultuur

Recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) worden tot nader order geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Dit geldt voor de volgende gemeentelijke activiteiten:

 • Urban Run (20/3) uitgesteld naar september
 • Mammobiel (meer info over mammobiel: tel 0800 60 160)
 • The Green R(h)ode (30/5)
 • Alle activiteiten in het CC Wauterbos tot en met eind juni
 • De openbare bibliotheek werkt met een afhaaldienst, met online reservering.
 • De bokashi workshops composteren zijn uitgesteld tot het najaar. De al ingeschreven deelnemers worden gecontacteerd. Meer info in het infoblad van september.

Het zwembad en het sportcentrum Wauterbos zijn eveneens gesloten.
In de maneges worden geen collectieve lessen toegelaten. Individueel paardrijden kan nog wel. De kantines vallen onder Horeca en moeten sluiten.

Afvalophaling

De afvalophaling blijft normaal functioneren. Het recyclagepark is vanaf dinsdag 7/4 opnieuw geopend. Meer info.

Maatregelen vanwege de federale overheid

De maatregelen van de federale overheid vind je hier in detail.

Meer informatie

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar bij de hogere overheid voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33

Vragen i.v.m. onderwijs worden beantwoord door de school van uw kind.
Voor andere vragen contacteert u de gemeente via info@sint-genesius.rode.be.

Gepubliceerd op wo 20 mei 2020