naar top

Dringende hulp gezocht voor vaccinatiecentrum Zennevallei

Door de opschaling van het vaccinatiecentrum De Bres in Halle voor versnelde boosterprikken en het oprichten van het kindervaccinatiecentrum De Kazerne in Halle is er een groot tekort aan medische en niet-medische medewerkers.

Daarom zoekt de Eerstelijnszone Zennevallei voor de maanden januari en februari 2022 volgende profielen:

Medische profielen

In eerste instantie: artsen, pediaters, apothekers, verpleegkundigen en vroedvrouwen diploma vóór oktober 2018. 

In tweede instantie kunnen dankzij de noodwet ook volgende profielen ingezet worden:

 • Masterstudenten geneeskunde, heelkunde, vroedkunde;
 • Laatstejaarsstudenten verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en artsenijbereidkunde (apotheker);
 • Vroedvrouwen diploma na 1 oktober 2018;
 • Tandartsen;
 • Logopedisten;
 • Apothekers (vaccineren);
 • Farmaceutisch-technisch assistenten;
 • Hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar;
 • Mondhygiënisten;
 • Medisch laboratoriumtechnologen
 • Zorgkundigen. 

Niet-medische profielen

 • Stewards: begeleiden van burger doorheen het vaccinatieproces
 • Registratie: controle of input afspraak in doclr, input vaccinatie in doclr

Deze medewerkers kunnen, afhankelijk van de functie, tewerkgesteld worden onder verschillende statuten zoals loondienst, interim, vrijwilliger, zelfstandige.

Bent u geïnteresseerd, gelieve contact op te nemen via hr@elzzennevallei.be.

Gepubliceerd op di 11 januari 2022