naar top

Vacature werktoezichter

Het lokaal bestuur Sint-Genesius-Rode werft een werktoezichter aan

HET LOKAAL BESTUUR VAN SINT-GENESIUS-RODE WERFT AAN (M/V/X):

Werktoezichter

contractueel - voltijds – C-niveau

Functiebeschrijving:

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het optimale beheer en onderhoud van het openbaar domein.
 • Je zorgt door een systematische, krachtdadige en praktische aanpak dat het openbaar domein proper, net en veilig is en blijft.
 • Je takenpakket bestaat onder andere uit veldwerk, opmaak van ramingen, technisch tekenen, volgen van werfvergaderingen.

Jouw profiel: je hebt een diploma secundair onderwijs.

Je dient te beschikken over de vereiste technische deskundigheid en je moet leergierig zijn om je constant bij te scholen. 

Je dient plannen te kunnen lezen, interpreteren en tekenen. Je hebt kennis van de huidige informatica- en communicatietechnieken en van de gangbare informaticasystemen en softwarepakketten. Je hebt rekenkundige vaardigheden.

Wij bieden:

 • een boeiende job met een uitgebreid takenpakket
 • min. bruto maandloon bij 0j anciënniteit: € 2.045,37excl. haardgeld of standplaatstoelage.
 • overname van relevante beroepservaring zowel van privésector (max. 8 jaar), zelfstandige activiteit (max. 8 jaar) als openbaar bestuur (volledig).
 • maaltijdcheques € 8,00
 • fietsvergoeding
 • terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor aansluiting van inwonende gezinsleden
 • 2de pensioenpijler van 3%.

Lokaal Bestuur Sint-Genesius-Rode gaat voluit voor gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan ons Lokaal Bestuur wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap of nationaliteit.

Interesse?

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst personeel & organisatie, tel 02 609 86 64 of 03 609 86 67, personeel@sint-genesius-rode.be

Je voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands).

Deze kandidaturen dienen ten laatste toegezonden te worden op 31 augustus 2022.

De verzending van de motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het diploma dient gericht te zijn aan de dienst personeel & organisatie, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode of via mail: personeel@sint-genesius-rode.be

Gepubliceerd op di 19 juli 2022