naar top

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rode - update

Wat moeten Oekraïense vluchtelingen in ons land doen?

Wat moeten Oekraïense vluchtelingen in ons land doen?

Nog geen attest van tijdelijke bescherming (Heizel) en reeds opvangplaats in Sint-Genesius-Rode

Wanneer een Oekraïner aankomt in België dient hij zich te melden aan het registratiecentrum. Hier kan je een afspraak maken.

Iedereen van het gezin moet zich in persoon aanmelden.

Nadat je de afspraak in het registratiecentrum vastgelegd hebt, vul je het contactformulier van de gemeente in.

Attest van tijdelijke bescherming al in bezit en reeds opvangplaats in Sint-Genesius-Rode

Voor wie al in het bezit is van een attest van tijdelijke bescherming verloopt de procedure als volgt:

  1. Vraag een afspraak bij de vreemdelingendienst via dit contactformulier
  2. U wordt later gecontacteerd voor het afhalen van de bijlage 15 ZONDER nationaal nummer
  3. Woonstcontrole door de wijkagent
  4. Na positieve woonstcontrole worden de dossiers aangemaakt in het rijksregister.
  5. U wordt gecontacteerd door de gemeente voor de aanvraag van de A-kaart en een bijlage 15 (MET nationaal nummer) wordt afgeleverd.
  6. Eenmaal in bezit van minstens “Bijlage 15” met nationaal nummer of A-kaart kan er een aanvraag voor een equivalent leefloon worden gedaan.

Dit alles zal tijd in beslag nemen, maar we willen toch al starten met de registratie van de aanvragen voor equivalent leefloon en maatschappelijke hulp. Bijgevolg vragen we u om u zo snel mogelijk aan te melden bij de sociale dienst (openingsuren en contactinformatie).

Meer informatie

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.

Gepubliceerd op do 10 maart 2022