naar top

Dorpsstraat 45 en 47: lokalen voor verenigingen

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode biedt verenigingen die actief zijn in Rode de mogelijkheid om lokalen te gebruiken in de gebouwen gelegen Dorpsstraat 45 en 47.

Lokalen voor verenigingen

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode organiseert een procedure voor de afsluiting van een overeenkomst bezetting ter bede met als voorwerp de bezetting van een aantal lokalen gelegen in de Dorpsstraat 45-47 te 1640 Sint-Genesius-Rode. Enkel verenigingen die actief zijn in de gemeente kunnen deelnemen.

Deze overeenkomst wordt aangegaan op tijdelijke basis voor onbepaalde duur, in afwachting van de uitvoering door de gemeente van een project om het pand te herbestemmen.  

De voorwaarden worden gedetailleerd uiteengezet in de bijgevoegde overeenkomst waarvan een aantal modaliteiten naderhand ingevuld zullen worden op basis van het inschrijvingsbiljet en de voorstelling van de vereniging aan wie de overeenkomst wordt gegund. Je vindt deze documenten onder "downloads".

Plaatsbezoek

Het gebouw is te bezichtigen na afspraak met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur: dienst Facility 02 609 86 73 – facility@sint-genesius-rode.be.

Kandidaten kunnen zich ter plaatse van de toestand van de lokalen vergewissen. Zij aanvaarden het gebouw in de toestand zoals dit nu is. Zij kunnen zich na indiening van hun inschrijving niet beroepen op de niet-gekende staat van het gebouw.

Interesse?

Geïnteresseerde verenigingen moeten hun offerte indienen ten laatste op vrijdag 10 juni 2022 om 10 uur bij gewoon of aangetekend schrijven op volgend adres: Gemeente Sint-Genesius-Rode Dienst Facility - Patrimonium (blok A) Dorpsstraat 46 1640 Sint-Genesius-Rode.

Gepubliceerd op wo 11 mei 2022