naar top

Doe mee aan het RegenPlus-project

Neem deel als burgerwetenschapper en help hemelwaterputten slimmer inzetten.

Neem deel als burgerwetenschapper en help hemelwaterputten slimmer inzetten

Heb je een hemelwaterput? Heb je interesse om burgerwetenschapper te worden? Wil je als 1 van de eersten in Vlaanderen een goed zicht krijgen op de beschikbaarheid en het verbruik van jouw hemelwater?

Laat dan zeker je gegevens na onderstaande link. Wie weet maak jij binnenkort deel uit van het RegenPlus-project. We selecteren een 50-tal particulieren die met een eigen peilsensor aan de slag kunnen!

https://onderzoek.dewatergroep.be/RegenPlusFase1

Waarom RegenPlus?

Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met langdurige periodes van droogte, meer intense regenbuien en nattere winters. Dit heeft gevolgen voor lokale besturen en hun burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven.

In tijden van langdurige droogte neemt de leveringszekerheid van drinkwater af en komt het grondwaterpeil lager te staan. Bij intense regenbuien stijgt dan weer het risico op wateroverlast en overstortwerking van rioleringen.

In Vlaanderen hebben heel wat burgers een hemelwaterput maar het inzicht in de voorraad en het verbruik van hemelwater ontbreekt meestal. Hemelwaterputten van particulieren, maar ook van lokale besturen, worden momenteel onderbenut als bouwsteen naar een meer klimaatrobuust waterbeleid en watervoorziening. Daar wil het RegenPlus-partnerschap verandering in brengen. Door slimme hemelwaterputsensoren in te zetten, wil het partnerschap aantonen hoe hemelwaterputten effectiever kunnen worden ingezet om gemeenten meer ‘waterrobuust’ te maken.

Hoe pakken we het project aan?

Samen met de lokale besturen zijn we op zoek naar geschikte deelnemers om aan het burgerwetenschapsonderzoek deel te nemen. In totaal zullen een 50-tal burgers uit de gemeente Sint-Genesius-Rode en de stad Vilvoorde kunnen deelnemen en via een Do-It-Yourself (DIY)-kit een peilmeter in hun hemelwaterput installeren.

Vervolgens zal De Watergroep de vullingsgraad van die hemelwaterputten in kaart brengen en ook peilen naar de bereidheid om in de toekomst het waterniveau te laten ‘sturen’. Aquafin zal samen met Sumaqua op een 5-tal grotere hemelwaterputten bij Tervuren en Zemst niet alleen de vullingsgraad meten, maar de hemelwaterputten ook effectief ‘slim’ sturen. Voor al deze activiteiten zijn neerslagmetingen belangrijk. Daarom worden er in samenwerking met Universiteit Gent ook een aantal weerstations met pluviometer geïnstalleerd. Alle beschikbare data komen samen in 1 dataplatform inclusief dashboard met visualisatie van data, rapportering en interactie. Zowel de projectpartners als de burgers en lokale besturen zullen toegang krijgen tot de data en de bijhorende inzichten.

Om tot een succesvol project te komen is communicatie met de betrokken belanghebbenden heel belangrijk. Ook externe communicatie in functie van kennisverspreiding mag niet ontbreken. Hierbij biedt Vlakwa de nodige ondersteuning.

Waarom hebben we jouw hulp nodig?

Met jouw deelname draag je bij aan het verzamelen van kennis rond hemelwaterverbruik in Vlaanderen én de vullingsgraad van hemelwaterputten. Daarnaast willen we kijken naar de impact van (meldingen over) weersvoorspellingen op jouw drink- en hemelwaterverbruik. Met deze kennis hopen we naar de toekomst toe het drinkwaterverbruik en de bijhorende drinkwaterfactuur te verlagen.

Het RegenPlus project is gestart op 1 september 2022 en loopt tot eind augustus 2024. Aquafin, De Watergroep, Sumaqua, Vlakwa en UGent zijn samen met de gemeenten Sint-Genesius Rode, Tervuren, Zemst en stad Vilvoorde in Vlaams-Brabant het project RegenPlus gestart. Dat is een project om het hemelwaterbeheer in Vlaanderen slimmer te maken, een bouwsteen naar een meer klimaatrobuuste watervoorziening. Het project bevat een ‘citizen science’ luik en kreeg binnen de oproep ‘Slimme Regio Vlaams-Brabant’ een subsidie van 149.901,75 euro toegewezen.

Meer info?

Projectcoördinator: Evelyn De Meyer, De Watergroep – regenplus@dewatergroep.be

Gepubliceerd op vr 03 februari 2023
  • Regenplus logo's

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
fax
02 609 86 84
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be

Lees meer artikels over

Terug naar nieuwsoverzicht