naar top

Riolerings- en wegenwerken Bevrijdingslaan, Champellaan en Struikenlaan tijdelijk stilgelegd

De wegenis- en rioleringswerken in de Bevrijdingslaan, Champellaan en Struikenlaan zijn tijdelijk stilgelegd omwille van het coronavirus.

Update 23 maart

De werken worden tijdelijk stilgelegd omwille van het coronavirus.

Start van de werken op 17 februari

De werken verlopen in 6 fases. Om de duur van de werken te verminderen, zullen er altijd twee ploegen tegelijkertijd werken.

Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk.

Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.

Als de rioleringswerken zijn afgerond wordt de wegenis hersteld.

Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werken afgerond eind september 2020.

Aansluiting op de riolering

Tijdens de wegenis- en rioleringswerken worden eveneens de nodige huisaansluitingen geplaatst per perceel. Voor elk perceel wordt een aansluiting afvalwater geplaatst. De aansluiting voor het regenwater gebeurt enkel op aanvraag.

Heraanleg van de Bevrijdingslaan

De Bevrijdingslaan wordt helemaal heringericht. De openbare verlichting wordt vervangen, nieuwe voetpaden en fietspaden in elke rijrichting worden aangelegd en de huidige betonplaten worden vervangen door een rijweg in asfalt.

Een verkeersremmer met alternerend verkeer zal ervoor zorgen dat er minder snel gereden wordt.

Deze werken zullen een grote verbetering zijn: niet alleen voor de inwoners van deze wijk, maar ook voor de fietsers die voortaan op een veilige manier vanuit het centrum van Rode het Zoniënwoud en de Waterloosesteenweg kunnen bereiken.

Met het totale project is een investering van 3 miljoen euro gemoeid, waarvan 1,3 miljoen gesubsidieerd wordt door het Vlaamse Gewest.

Fasering van de werken

Fase Werkzone Data
1 Bevrijdingslaan: tussen Openluchtlaan en Struikenlaan +/- half februari tot half mei
2 Bevrijdingslaan: tussen Champellaan en Francinelaan +/- begin mei tot half augustus
3 Bevrijdingslaan: tussen Champellaan en Linkebeeksedreef +/- half juni tot eind augustus
4 Champellaan en Struikenlaan tot Linkebeeksedreef +/- eind maart tot begin juni
5 Struikenlaan tot Middenhutlaan +/- eind april tot half juni
6 Bevrijdingslaan: wegenis enkel van brug tot Openluchtlaan +/- eind augustus tot eind september

Contact

Dienst openbare werken

Contacteer 101 bij dringende gevallen buiten de openingsuren van het gemeentehuis.

Gepubliceerd op ma 23 maart 2020