premie voor voorhuwelijkssparen

Wat?

De gemeente Sint-Genesius-Rode verleent, binnen de perken van het begrotingskrediet, aan ieder wettelijke echtgenoot (echtgenote) die aan de gestelde voorwaarden voldoet, een premie van 50 % van het bij een erkende mutualiteit gespaarde kapitaal, interesten en premies niet inbegrepen.

Wie?

De premie zal uitgekeerd worden aan personen van Belgische nationaliteit die op de dag van het huwelijk:

  • niet ouder zijn dan 30 jaar;
  • sinds minstens 5 jaar onafgebroken in Sint-Genesius-Rode ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet schriftelijk gedaan worden en dit binnen de 12 maanden volgend op het huwelijk.

Voor de uitbetaling van de premie leggen de mutualiteitsverbonden volgend document voor, vermeldend:

  • de namen en het adres van de rechthebbenden;
  • de geboorte- en huwelijksdatum;
  • de begin- en einddatum van het lidmaatschap bij een dienst voor voorhuwelijkssparen;
  • het bedrag van de stortingen verricht tot de datum van het huwelijk;
  • het bedrag van de toegekende rijks- en provinciepremie.

Wanneer beide echtgenoten aan de voorwaarden beantwoorden kunnen zij beiden van de premie genieten.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 50
fax
02 609 86 83
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be