Speelpleinen

Het Lokaal Bestuur organiseert speelpleinen tijdens de schoolvakanties, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties.

Nederlandstalige speelpleinen

Deze worden georganiseerd in samenwerking met Ratjetoe vzw (3-6 jarigen), Panta Rhei vzw (6-12 jarigen) en Sportark (6-14 jarigen). De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur, opvang is voorzien vanaf 7:30 uur en 's avonds tot 18 uur (Ratjetoe en Panta Rhei), vanaf 8 uur en 's avonds tot 17 uur (Sportark).

INFO EN INSCHRIJVING: www.sintgenesiusrode-spelen.bewww.ratjetoe.be of www.pantarheivzw.be

Franstalige speelpleinen

Wegens de wijziging van de vakantieregeling in het Franstalige onderwijs, vallen de schoolvakanties in het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs niet meer samen.
In Sint-Genesius-Rode (en in de andere faciliteitengemeenten) volgen de Franstalige scholen de vakantieperiodes van het Nederlandstalige onderwijs.

De gemeentelijke Franstalige speelpleinen tijdens de vakantieperiodes die samenvallen, worden georganiseerd door ABC du Développement.
De gemeentelijke Franstalige speelpleinen tijdens de vakantieperiodes die niet samenvallen, worden georganiseerd door Sport et Formation asbl.

De activiteiten gaan door van 9 tot 16 uur, opvang is voorzien vanaf 7:30 uur en 's avonds tot 18 uur in de school Vredelaan, Vredelaan 25.

INFO EN INSCHRIJVING: www.abcdudeveloppement.be/fr (tijdens de samenvallende vakanties), www.sportetformation.be (tijdens de niet samenvallende vakanties).

Subsidie voor kinderen van Rodenaren

De kinderen (3 – 18 jaar) waarvan 1 van de ouders gedomicilieerd in de gemeente genieten van een tussenkomst van max. € 9,50 per dag (3 jaar zijn op het moment van de stage !).

Het formulier voor de subsidie is verkrijgbaar via de hoofdmonitor. Vul deze aanvraag verder aan en geef het binnen de 3 maanden na het einde van de stage bij het gemeentebestuur af op de financiële dienst.