Afstand van organen en weefsels (orgaandonatie)

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hiertegen kan je verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
Je kan ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.

Deze beslissing kan op elk moment herzien worden.

Wie?

In principe is iedereen orgaandonor. 

Prijs?

Gratis.

Hoe aanvragen?

Bij de dienst bevolking, met jouw identiteitskaart.

Je moet twee documenten ondertekenen waarop je kan aangeven of je verzet aantekent of jouw uitdrukkelijke wens voor donorschap onderschrijven. Je krijgt één exemplaar daarvan ondertekend terug. In jouw dossier van het rijksregister wordt jouw verklaring ingevoerd. Bij jouw overlijden kan dan vastgesteld worden wat jouw wens was.
Je kan jouw verklaring op elk moment weer wijzigen door een nieuwe verklaring te gaan afleggen en te ondertekenen.

Wat krijg je?

Je krijgt één ondertekend document als ontvangstbewijs.

Openingsuren en contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 40
fax
02 609 86 83
e-mail
bevolking@sint-genesius-rode.be