Gemeentebelasting op bouwen en verbouwen

Voor elke bouw, uitbreiding of gevelwijziging van een constructie waarvoor een vergunning nodig is, moet je een eenmalige belasting betalen.

Voor een nieuwbouw wordt de belasting berekend op het totale volume van het gebouw.
Voor een verbouwing waarbij het volume van het bestaande gebouw uitbreidt, wordt de berekening gemaakt op basis van het verschil tussen de nieuwe en de oude toestand. Heeft een gebouw van 750 m³ na verbouwingen een volume van 1000 m³, dan betaal je belasting voor 1000 m³ - 750 m³ = 250 m³.

Bij een heropbouw na sloop of brand wordt het verschil tussen het oude en het nieuwe volume aan de belasting onderworpen, als het nieuwe volume groter is dan het oude.

Deze belasting is van toepassing op zowel de hoofd- als de bijgebouwen, al dan niet rechtstreeks met het hoofdgebouw verbonden.

Wie?

Iedereen die een vergunning heeft verkregen voor het bouwen, uitbreiden of gevelwijziging van een gebouw moet deze belasting betalen.

Hoeveel kost het?

De belasting bedraagt:

  • € 0,80 per m³ voor de eerste 500 m³;
  • € 1,30 per m³ voor het volume tussen 500 m³ en 1000 m³;
  • € 4 per m³ voor het volume boven 1000 m³;
  • € 6,50 per gevelwijziging. Een gevelwijziging is bijvoorbeeld het vergroten en verkleinen van een bestaande raam- of deuropening, het maken van een nieuwe raam- of deuropening in de gevels van een bestaand gebouw, enzovoort. Herstellingswerken worden niet als wijzigingen beschouwd. Dit tarief wordt enkel toegepast als de verbouwing alleen uit gevelwijzigingen bestaat.

Het toe te passen tarief is afhankelijk van het vroegere of reeds bestaande bouwvolume.
Een voorbeeld:
Je breidt een gebouw met een volume van 425 m³ uit. Na de verbouwingen bedraagt het volume 1150 m³. De berekening gebeurt dan als volgt:

  • van 425 m³ tot 500 m³: 75 m³ aan € 0,80 per m³ = € 60;
  • van 500 m³ tot 1000 m³: 500 m³ aan € 1,30 per m³ = € 650;
  • vanaf 1000 m³: 150 m³ aan € 4 per m³ = € 600.

In totaal zal je dan € 60 + € 650 + € 600 = € 1.310 moeten betalen.

Vrijstellingen?

Personen aan wie door de gewestelijke overheid een (ver)bouwpremie werd toegekend, zijn vrijgesteld van deze belasting. Deze vrijstelling geldt enkel voor particulieren die hun woning bouwen of uitbreiden.

Voor een woning, gebouwd door een groot gezin, wordt de bouwbelasting verminderd met 20, 30, 40, of 50 % voor respectievelijk 3, 4, 5 of 6 en meer kinderen ten laste, waarvoor kinderbijslag wordt uitgekeerd. Hiervoor dien je een attest van het Kinderbijslagfonds in bij de dienst grondgebiedszaken.

Meen je aanspraak te maken op een vrijstelling of ben je ten onrechte belast, dan kan je bezwaar tegen deze belasting indienen. Dit doe je door binnen de drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting een schriftelijk bezwaar af te geven of op te sturen aan het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
fax
02 609 86 85
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be