leegstaande bedrijven

Wat?

Wat verstaat men onder een bedrijfsruimte?

Een bedrijfsruimte is de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en waar de economische activiteit (met andere woorden iedere industriële, ambachtelijke, handels–, diensten–, landbouw– of tuinbouw–, opslag– of administratieve activiteit uitgeoefend door bedrijven of ondernemingen) heeft plaatsgevonden of plaatsvindt.
Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van vijf are.

Wanneer is er leegstand?

Een bedrijfsruimte wordt als totaal leegstaand beschouwd vanaf het ogenblik dat meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte niet effectief wordt benut.
Het gebruik van de ruimte dient rationeel te zijn.

Wanneer is er beperkte of algemene verwaarlozing?

Een bedrijfsruimte wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer zij uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften.

  • Er is sprake van beperkte verwaarlozing als het gebrek betrekking heeft op de helft of minder dan de helft van de oppervlakte, de lengte of de breedte.
  • Er is sprake van algemene verwaarlozing als het gebrek zich voordoet over meer dan de helft van de oppervlakte, de lengte of de breedte.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 30
fax
02 609 86 85
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be