Aanmoedigingspremie beginnende zelfstandigen

De aanmoedigingspremie bedraagt € 500.

Wie?

Personen die voor de eerste keer in hoofdberoep een commerciële of industriële activiteit als zelfstandige opstarten op het grondgebied van Sint-Genesius-Rode.

Om van de premie te kunnen genieten mag de aanvrager niet ouder zijn dan 35 jaar en sinds minstens één jaar in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn.

Vennootschappen komen ook in aanmerking voor deze premie als het bedrijfshoofd beantwoordt aan deze criteria.

Ondernemingen en firma's moeten hun exploitatiezetel in de gemeente hebben en het bewijs leveren dat zij in het bezit zijn van alle wettelijke of reglementair voorgeschreven vergunningen nodig voor de vestiging van de handelszaak.

Hoe aanvragen?

Aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen vergezeld van:

  1. kopie van de inschrijving in het handels- of ambachtsregister
  2. een ondertekende verklaring waarbij de aanvrager er zich toe verbindt om de zaak gedurende minstens 5 jaar in de gemeente te houden
  3. bewijs van aansluiting in hoofdberoep bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen

Openingsuren en contact

Financiële dienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 70
fax
02 609 86 61
e-mail
financien@sint-genesius-rode.be