Speelstraat

De gemeente Sint-Genesius-Rode wil kinderen terug “veilig op straat” laten spelen. Dit kan door speelstraten in te richten. Dit betekent dat de straten over de volledige breedte voorbehouden zijn aan spelende kinderen. De speelstraat wordt op vaste tijdstippen verkeersvrij. Voertuigen van bewoners behouden de doorgang.

Wie?

Een speelstraat kan aangevraagd worden door elke Rodenaar woonachtig in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer of diensten van het openbaar vervoer.

Wanneer?

De inrichting van een speelstraat kan plaatsvinden tijdens de schoolvakanties tussen 12 en 19 uur. De aanvraag voor de speelstraat gebeurt voor 7 opeenvolgende dagen met een maximum van 2 maal per speelstraat per kalenderjaar. Deze aanvraag dient minimaal 3 weken vooraf ingediend te worden.

Waar kan je terecht?

Voor meer informatie kan je terecht bij de sport- en jeugddienst.

Wat kost het?

Het inrichten van een speelstraat is gratis.

De gemeente Sint-Genesius-Rode voorziet:

  • het nodige technische materiaal om de straat correct af te sluiten
  • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de speelstraatverantwoordelijken
  • spelmateriaal dat kan uitgeleend worden via de sport- en jeugddienst.
  • raamaffiches voor alle huizen die deel uitmaken van de speelstraat zodat het initiatief bekend gemaakt kan worden
  • De speelstraat heeft recht op het gratis gebruik van een springkasteel. Het transport moet zelf geregeld worden. De sport- en jeugddienst is bevoegd voor de co├Ârdinatie van de ontleningen naargelang de beschikbaarheid.

Hoe aanvragen?

  1. Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier (zie downloads) en de bewonersenquête aan de sport- en jeugddienst, via e-mail, per post of aan de kassa van het zwembad, uiterlijk 3 weken voor de periode waarin je de speelstraat wenst in te richten.
    Je vult eveneens het online aanvraagformulier in via deze link.
  2. Het schepencollege behandelt jouw aanvraag. Je ontvangt de goedkeuring van de speelstraat door het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van de periode van de speelstraat, de contactgegevens van de speelstraatverantwoordelijken en eventuele bijkomende voorwaarden.
  • speelstraten

Openingsuren en contact

Sport- en jeugddienst

adres
Doornlarenhoofdstraat 3/0011640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 380 07 75
e-mail
sport-jeugd@sint-genesius-rode.be

Zwembad Wauterbos

adres
Doornlarenhoofdstraat 3/0011640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 380 07 75
e-mail
sport-jeugd@sint-genesius-rode.be

Sporthal Wauterbos

adres
Doornlarenhoofdstraat 141640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 380 07 75
e-mail
sport-jeugd@sint-genesius-rode.be