Individueel bezoldigd personenvervoer

Taxivergunning

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe Vlaamse taxiregelgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een straattaxi en een standplaatstaxi en werd de taxivergunning hervormd. Op de website van Vlaanderen lees je er alles over. 

Vergunningen en bestuurderspas

  • Aanvragen voor een vergunning of een bestuurderspas gebeuren via Centaurus 2020.
  • Een belangrijke voorwaarde voor het bekomen van een bestuurderspas is het aantonen van voldoende kennis van het Nederlands. Hiervoor moet je een attest toevoegen bij je aanvraag. Je kan dit attest bekomen via het Huis van het Nederlands.

Vragen over taxivergunningen stuur je via e-mail aan openbare.werken@sint-genesius-rode.be.