Vast bureau OCMW

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan binnen het OCMW van Sint-Genesius-Rode en telt 4 leden. De vergaderingen zijn steeds besloten.

Het vast bureau is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur en bevoegd voor die materies die uitdrukkelijk door de raad aan het vast bureau werden overgedragen.