Geboorte: aangifte

De aangifte van geboorte wordt gedaan binnen de 15 dagen na de bevalling, de geboortedag niet meegerekend.
Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan verlengt de termijn tot de eerstvolgende werkdag.

Wie?

De geboorte van het kind wordt aangegeven door de vader of door de moeder of door beide ouders.
Wanneer de ouders zich onthouden van de aangifteplicht, geeft de arts, vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was of de persoon bij wie de bevalling plaatsvond, het kindje aan.
De aanwezigheid, bij die aangifte, van twee getuigen is niet meer vereist door de wet.

Waar kan je terecht?

Bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Wat kost het?

Deze dienst wordt gratis verleend.

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag breng je mee:

 • huwelijksboekje;
 • attest van dokter of vroedvrouw (Model I);
 • identiteitskaart van vader en moeder;
 • in voorkomend geval: uittreksel uit de erkenningsakte.

Je doet de aangifte bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kindje. Deze dienst brengt dan het gemeentebestuur van jouw woonplaats op de hoogte.

Wat krijg je?

Bij de aangifte krijg je volgende documenten:

 • een geboortebewijs om het kraamgeld te krijgen in het kader van de kinderbijslagwetgeving.
  Dit document wordt slechts één keer afgeleverd en is bestemd voor de werkgever;
 • een bewijs om de zwangerschaps- en of rustvergoeding in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te ontvangen.
  Dit document wordt één keer afgeleverd en dient aan de mutualiteit bezorgd te worden;
 • vijf uittreksels uit de geboorteakte bestemd voor sociale aangelegenheden en dergelijke;
 • een formulier voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) dat door de dokter wordt ingevuld na de inenting.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 50
fax
02 609 86 83
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be