Geboorte: erkenning

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Er wordt dan door de dienst burgerlijke stand een erkenningsakte opgesteld.

Wie?

Indien je als ouders niet gehuwd bent, kan de vader het kind erkennen.

Wat kost het?

Deze dienst wordt gratis verleend.

Uittreksels uit de akte van erkenning worden gratis afgeleverd.

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag breng je mee:

  • identiteitskaart beide partners;
  • indien het een eerste erkenning betreft: een volledig uittreksel uit de akte van geboorte van de erkenner en van de moeder van het kind.

De erkenning van het kind kan:

  • vóór de geboorte van het kind (ouders niet gehuwd):

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten mee.
Aan de toekomstige ouders worden afschriften van de erkenningsakte meegegeven.
Eén exemplaar kan gebruikt worden om het kraamgeld al aan te vragen (bij de kinderbijslagdienst).
Het andere document wordt gebruikt bij de geboorteaangifte (het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet).
Een erkenning voor de geboorte gebeurt bij voorkeur op afspraak. Contacteer de dienst burgerlijke stand om een afspraak te maken.

  • bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd):

De ouders doen de aangifte van geboorte in de geboorteplaats en doen daar dan tevens de erkenningsverklaring.

  • na de geboorteaangifte:

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en een afschrift van de geboorteakte.

Wat krijg je?

Je krijgt een of meerdere uittreksels uit de akte van erkenning.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 50
fax
02 609 86 83
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be