Genealogische opzoekingen

De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Wie?

Opzoekers die uitdrukkelijk hiertoe toestemming hebben gekregen van de rechtbank van eerste aanleg en rechtstreekse afstammelingen, kunnen stamboomonderzoek doen in de registers die minder dan 100 jaar oud zijn.

Andere opzoekers kunnen enkel de registers ouder dan 100 jaar raadplegen.

Wat kost het?

De opzoekingen gebeuren door de verantwoordelijke medewerker, de kostprijs wordt berekend naar rato van de gepresteerde uren.

Hoe aanvragen?

Je wendt je tot de dienst burgerlijke stand en brengt eventueel de toestemming van de rechtbank mee.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 50
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be