Mantelzorgpremie

Wanneer u regelmatig zorg verleent aan een familielid, vriend of buur, dan bent u een mantelzorger. U biedt op deze manier de mogelijkheid aan een zorgbehoevende om langer in zijn vertrouwde thuisomgeving te wonen. Daarnaast draagt uw vrijwillig engagement voor een zorgbehoevend familielid, vriend of buur bij aan een warme en solidaire samenleving.

In dit opzicht kan u genieten van een gemeentelijke premie die u als blijk van waardering wordt toegekend. De premie bedraagt, afhankelijk van de zorgbehoevendheid, 120 euro of 240 euro op jaarbasis.

Hieronder vindt u de voorwaarden tot toekenning kort samengevat.

Voorwaarden betreffende de zorgbehoevende:  

  • Gedomicilieerd zijn in Sint-Genesius-Rode en er effectief verblijven.
  • Niet opgenomen zijn in een instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.
  • De zorgbehoevendheid aantonen door middel van een attest afgeleverd door een erkende instantie.

Voorwaarden betreffende de mantelzorger:

  • Minstens 18 jaar oud zijn.
  • Zelf geen zorgbehoevende zijn die recht heeft op een mantelzorgpremie.
  • Mantelzorg verlenen op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier en hiervoor een engagementsverklaring op eer ondertekenen.

Hoe aanvragen:

De aanvraag wordt gedaan via het aanvraagformulier hieronder beschikbaar. Ook het volledige reglement is hier te vinden.

Het ingevulde aanvraagformulier, samen met het attest ter staving van de zorgbehoevendheid, wordt ingediend tegen afgiftebewijs bij de thuiszorgdiensten tijdens de openingsuren.

Het reglement treedt in werking op 1/1/2020. Aanvragen voor 2020 kunnen ingediend worden vanaf 1/11/2019 en uiterlijk op 30/11/2020.

De aanvraag moet jaarlijks vernieuwd worden.

Premie:

De premie wordt berekend per maand, met ingang van de maand volgend op de aanvraag. Voor aanvragen ingediend in november 2019 wordt de premie toegekend vanaf 01/01/2020 (datum van inwerkingtreding van het reglement).

De premie wordt in zijn totaliteit uitbetaald in de maand december van het afgelopen jaar.

  • hands-2906458_1920

Openingsuren en contact

Thuisdiensten OCMW

adres
Vergeet-Mij-Nietjeslaan 81640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 380 40 02
e-mail
thuisdiensten@ocmwrode.be