Openbare onderzoeken

Sommige aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning moeten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Het decreet over de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet over de omgevingsvergunning, geven aan in welke gevallen een openbaar onderzoek is vereist, en hoe de procedure van het openbaar onderzoek moet verlopen.

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken.

Je kan de lopende openbare onderzoeken ook steeds consulteren op het gemeentehuis. Neem daarvoor best eerst contact op met de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.