overwelven van grachten en waterlopen

Wat?

Overwelvingen of inbuizingen van grachten zijn enkel toegelaten mits een machtiging (vergunning) verleend door de bevoegde overheid. Een dergelijke machtiging wordt slechts bij uitzondering toegestaan voor onder andere het toegankelijk maken van percelen.

Hoeveel kost het?

Eens de machtiging verkregen, staat de aanvrager zelf in voor de kosten en goede uitvoering van de werken. De werken moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die in de vergunning staan vermeld.

Hoe aanvragen?

De te volgen procedure is afhankelijk van de soort gracht. Er zijn 3 soorten grachten:

  • Gemeentegrachten: deze grachten liggen langs de openbare weg (buurt- of voetwegen)
  • Privégrachten: deze grachten liggen tussen privépercelen
  • Waterlopen: dit zijn grachten die opgenomen zijn in de 'Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen'. Waterlopen dienen voor de afwatering van een groter gebied.

Gemeentegrachten

Voor het overwelven van gemeentegrachten moet een machtiging aangevraagd worden bij de dienst openbare werken. De aanvraag wordt onderzocht en bij een positieve evaluatie wordt de vergunning verleend.

Privégrachten

Voor het overwelven van privégrachten is het 'Veldwetboek' van toepassing. Daarin is het vooral belangrijk dat het water van hoger gelegen percelen ongehinderd moet kunnen afstromen naar lager gelegen percelen. Enkel als aan deze voorwaarde voldaan is, kan overwogen worden om dempingen of overwelvingen uit te voeren, mits akkoord van de eigenaars van aangrenzende percelen.

Bovendien is voor niveauwijzigingen een bouwvergunning noodzakelijk. Deze moet aangevraagd worden bij de dienst stedenbouw.

Waterlopen

Voor het overwelven van waterlopen is een machtiging van het provinciebestuur noodzakelijk. Je kan de aanvraag indienen via de dienst openbare werken. Die stuurt de aanvraag door naar de provincie Vlaams-Brabant. De aanvraag wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen in de gemeente. Het provinciebestuur besluit of een machtiging wordt verleend.

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be