Rampenfonds

Alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) zijn verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen op te nemen.
Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft het Rampenfonds tussenkomen en dit alleen maar als het schadefeit als algemene ramp erkend werd.

Hoe wordt een natuurramp een erkende ramp?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt dan vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke factoren. Ook de financiële impact van de ramp speelt hierbij een rol. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning. Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Verloop van de vergoedingsprocedure

Als de ramp officieel erkend is en het duidelijk is dat een verzekeraar in principe niet zou kunnen tussenkomen, dan moet u een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij de gouverneur van de provincie waar u geteisterde goederen heeft. De gemeente kan u hierbij helpen. De diensten van de gouverneur zullen uw dossier onderzoeken en een expert ter plaatse sturen voor de raming van de schade. Daarna zal de gouverneur zowel naar u als naar de minister van Binnenlandse Zaken zijn vergoedingsbeslissing sturen. Zowel de minister als uzelf kunnen beroep instellen bij het bevoegde Hof van Beroep of de gouverneur vragen de beslissing te herzien. Zodra uw dossier definitief in orde is, zal de Nationale Kas voor Rampenschade uw herstelvergoeding uitbetalen. Zelfs als u een herziening van de beslissing hebt gevraagd of in beroep bent gegaan, zal de Nationale Kas voor Rampenschade u het bedrag uitbetalen dat onbetwistbaar verschuldigd is.

Wie?

Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Waar kan je terecht?

Je richt de aanvraag tot de Gouverneur van de provincie waar je schade hebt geleden.

Bij de dienst openbare werken kan je terecht voor hulp bij het invullen van de formulieren.

Hoe aanvragen?

Er bestaan vijf bijzondere formulieren, één algemeen formulier voor de natuurlijke personen (individuele burgers) en één algemeen formulier voor de rechtspersonen (wettelijk erkende verenigingen en vennootschappen: v.z.w., b.v.b.a., n.v., coöperatieve …).

Het algemeen formulier bevat voornamelijk de inlichtingen betreffende het slachtoffer.
De bijzondere formulieren bevatten de inlichtingen in verband met de geteisterde goederen.

Je kan de formulieren hieronder downloaden.
Gebruik zeker ook het vademecum hieronder voor bijkomende informatie!

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be