stedenbouwkundige attesten (om de gebruiksmogelijkheden van een grond of een gebouw te kennen vooraleer over te gaan tot aankoop of tot indiening van een stedenbouwkundige aanvraag)

Wat?

Koop geen kat in een zak...

Vooraleer je een stuk grond aankoopt, is het raadzaam degelijke informatie in te winnen over de bouwmogelijkheden op het perceel. Niet alle percelen zijn bouwgronden!

Aan de balie van de dienst grondgebiedszaken krijg je alle informatie over de bouwmogelijkheden van een perceel.

Deze dienst kan je ook informeren over het soort bebouwing dat is toegestaan (gesloten – halfopen - open) en of er onteigeningen voorzien zijn. Men zal je ook inlichten over het type woning dat op dat stuk grond gebouwd mag worden, de voorschriften die je in acht moet nemen in verband met de inplanting, afmetingen, dakvorm, te gebruiken materialen, enz.

Bouwvoorschriften zijn te vinden in gemeentelijke verordeningen en eventuele bijzondere plannen van aanleg en in verkavelingsvergunningen.

Informeer ook naar de uitrusting van de weg waar je wil bouwen: is er riolering, waterleiding, elektriciteit, teledistributie, enz.?

De gemeente Sint-Genesius-Rode heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw. Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden. Je kan informatie bekomen bij de diensten van het kadaster (FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – Kadastercontrole
Zuster Bernardastraat 32 – 1500 Halle – Tel. 0257 565 70 – Fax 0257 972 73 – contr.kad.halle1@minfin.fed.be).

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
fax
02 609 86 85
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be