voetpaden

Wat?

Elke eigenaar of huurder van een woning of perceel is verplicht de voetpaden, taluds en bermen te onderhouden en proper te houden. De eigenaar of huurder moet onkruid, wilde begroeiing, vervuilende producten of materialen verwijderen. Hij staat tevens in voor het uitvoeren van alle herstellingen.

Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het gedrang te brengen.

Voor aanpassingen aan jouw voetpad zoals een verlaagde boordsteen of een aangepaste oprit, maak je een schriftelijke aanvraag over aan het gemeentebestuur.

Schade aan voetpaden meld je aan de dienst openbare werken. Je kan schade ook doorgeven via de meldingskaart.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be