Waterlopen

Sint-Genesius-Rode telt een aantal onbevaarbare waterlopen die samen instaan voor de afwatering. De waterlopen worden onderverdeeld in verschillende categorieën naargelang het debiet.
Het provinciebestuur zorgt voor het onderhoud van de waterlopen van 2de categorie (Molenbeek) en de gemeente voor de overige waterlopen (3de categorie).

Voor het oprichten van constructies (gebouwen, tuinhuisjes, afsluitingen, ...) of aanplantingen binnen een strook van 3 meter vanaf de rand van de waterloop is steeds het voorafgaand akkoord van de waterloopbeheerder vereist.
Naaldbomen mogen om ecologische redenen niet binnen een strook van 6 meter van de rand van de waterloop worden geplant.

Zwerfvuil veroorzaakt verstoppingen: sluikstorten is verboden!

Of het nu door kwaad opzet is of door slordigheid, in de meeste gevallen staat de mens aan de oorzaak van deze vervuiling. Sommige eigenaars die aan het water wonen, gebruiken de strook grond vlak bij de beek als stortplaats voor allerhande rommel. Die belandt na verloop van tijd in de beek. Dit zwerfvuil veroorzaakt veel verstoppingen in onze waterlopen, met wateroverlast als gevolg.

Rommel en zwerfvuil horen thuis in het recyclagepark.

De eigenaars die aan het water wonen, kunnen nochtans een handje helpen bij de strijd tegen de vervuiling. Het overgrote deel van de rommel die nu langs de waterlopen te vinden is, hoort immers thuis in een recyclagepark.

Materialen stapelen: zorg voor stabiliteit en voldoende afstand.

Wie besluit bepaalde materialen te stapelen in zijn tuin, zou er in ieder geval voor moeten zorgen dat deze materialen voldoende stabiel worden opgeslagen of niet kunnen wegvliegen. Alleszins mogen materialen niet gestapeld worden in een strook van vijf meter naast de oever: die strook moet immers steeds vrij blijven om onderhoud mogelijk te maken.

De waterloop is geen compostvat!

Het is een misvatting dat de oevers van onze waterlopen een ideale plaats zijn om keuken- en tuinafval te 'composteren'. In de meeste gevallen wordt dat afval eigenlijk gewoon op de oevers uitgegoten, waarna het, als het al niet rechtstreeks in het water terecht komt, begint te rotten. Alweer kleine feiten met grote gevolgen: de normale oevervegetatie wordt hier vernietigd en in de plaats ervan komen nitrofiele planten zoals netels en bramen. De stabiliteit van de oevers wordt teniet gedaan, zodat het aantal afkalvingen op zulke plaatsen vergroot, met dure herstellingswerken als gevolg.

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be