Afvalophaling: wijkverdeling

Voor de afvalophaling is onze gemeente verdeeld in wijken. Afhankelijk van de wijk waarin je woont, wordt jouw afval op een andere dag opgehaald.

Hieronder vind je een alfabetische stratenlijst met de wijk waartoe ze behoren en een kaart voor de afvalophaling.

Opgelet! Vanaf woensdag 2 januari wijzigt de ophaling van huisvuil!

Door de grote hoeveelheid gewoon huisvuil (grijze zakken) zag ophaalfirma Dekeyser zich genoodzaakt om deze ophaling niet langer op twee dagen, maar op drie dagen uit te voeren.

De andere ophalingen veranderen niet. Je vindt de afvalkalender met alle ophaaldata onderaan bij "downloads".

Door de uitgebreide huisvuilophaling, moet de gemeente anders ingedeeld worden in zones voor de afvalophaling. Er zullen vanaf 2019 zes zones zijn, van A tot F.

PMD, papier & karton, GFT

Voor de ophalingen van PMD, papier en karton en GFT verandert niets. Deze worden nog steeds opgehaald op de gebruikelijke dagen voor jouw straat.

Huisvuil

De ophaling van gewoon huisvuil zorgt wel voor wijzigingen:

  • De zone 1 wordt opgesplitst in 2 zones (A en C). Voor de straten in zone A wordt huisvuil vanaf 2019 opgehaald op woensdag. Voor de straten in zone C blijft het donderdag.
  • De zone 3 wordt opgesplitst in 2 zones (D en E). Voor de straten in zone D wordt huisvuil vanaf 2019 opgehaald op donderdag. Voor de straten in zone E blijft het vrijdag.
  • De straten die nu in zones 2 en 4 liggen, worden vanaf 2019 respectievelijk zones B en F. Voor de straten in zone B wordt huisvuil vanaf 2019 opgehaald op woensdag. Voor de straten in zone F blijft het vrijdag.

Je vindt de kaart met de indeling in zones voor afvalophaling hiernaast. Bij "downloads" hieronder vind je ook een stratenlijst waarin je kan opzoeken in welke zone jouw straat ligt, als je ze niet meteen kan lokaliseren op de kaart.

Heb je een smartphone, installeer dan zeker de Recycle! app. Daarin hoef je enkel jouw straat in te geven en alle ophaaldata worden meteen ingeladen. Je kan zelfs handige herinneringen instellen om tijdig jouw afval buiten te zetten.

Gerelateerde items