Nederlandstalige gemeentelijke kleuter- en lagere school Wauterbos

De kleuterschool

Dwarshaagstraat 20, tel 02 380 98 84,
secretariaat@gbswauterbos.be.

De lagere school

Wauterbos 1, tel 02 380 98 84,
secretariaat@gbswauterbos.be.