Vrije Nederlandstalige kleuter- en lagere school De Hoek

Adres: Gehuchtstraat 170, tel 02 358 24 27,
kleuterschooldehoek@skynet.be, www.kleuterschooldehoek.be.