Vrije Nederlandstalige kleuter- en lagere school De Hoek

Adres: Gehuchtstraat 170, tel 02 358 24 27,
info@basisschooldehoek.be, www.basisschooldehoek.be.