Ambtshalve inschrijving

Als iemand niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het college van burgemeester en schepenen, na vaststelling door de wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.

Wie?

Iedereen die niet spontaan (binnen de acht werkdagen) zijn adreswijziging komt aangeven.

Wat kost het?

Deze dienst wordt gratis verleend.

Hoe aanvragen?

Je moet normaal zelf binnen de 8 werkdagen na jouw verhuis aangifte doen bij de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats.
Als je nalaat dit te doen, kan de gemeente je ambtshalve inschrijven. Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op het aangegeven adres woont.
Hij nodigt je dan uit om je binnen de 14 dagen aan te bieden bij de dienst bevolking om jouw identiteitskaart te laten aanpassen.
Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving.

Wanneer je de aanvraag doet, breng je de identiteitskaarten van alle nieuwe inwoners en eventueel het inschrijvingsbewijs van jouw motorvoertuig(en) mee.

Openingsuren en contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 40
e-mail
bevolking@sint-genesius-rode.be