Biodiversiteit stimuleren

De natuur heeft een groot aanpassingsvermogen en kan de mens helpen om die klimaatveranderingen onder controle te houden. Denk bv aan schimmels waardoor planten toch kunnen overleven in te droge gebieden; denk aan het regenwoud dat CO2 uit de lucht opneemt en omzet in zuurstof, …

Daarom is het uiterst belangrijk dat we zorg dragen voor onze natuurgebieden en biodiversiteit. Sint-Genesius-Rode heeft een grote rijkdom aan natuurgebieden en een uitzonderlijke fauna en flora. Zo telt onze gemeente 7 “koesterburen”. Dit zijn uitzonderlijke planten en dieren die in min of meerdere mate bedreigd zijn. Daarom moeten we er extra zorg voor dragen, hen “koesteren” en maatregelen nemen om hun leefgebied te beschermen.

Onze gemeente nam reeds vele initiatieven. Deze kwamen tot stand i.s.m. het RLPZ (Regionaal Landschap Pajot en Zennevallei), Natuurpunt, de sociale werkplaats Pro Natura en de provincie Vlaams-Brabant, die tot 80% subsidieerde. Reeds 8 gebieden kregen de voorbije jaren een biodiversiteitsboost om die koesterburen extra kansen te geven:

 1. Het natuurleerpad in de Kwadebeekvallei: dit pad van 6 km loopt langs een waardevol natuurgebied dat beheerd wordt door de vzw “Natuurpunt”. Het start aan de Kwadelindekensweg , bij de parking van het kerkhof: zie plan en brochure. Er werden 2 poelen aangelegd om de vroedmeesterpad, een koesterbuur die uniek is in Vlaanderen, meer overlevingskansen te geven. 
 1. De boomgaard van de Kwadeplas kreeg een facelift in 2015. Zie plan.

  Deze herinrichting is bijzonder waardevol omwille van de volgende redenen:
 • ecologische meerwaarde: bevordert de biotoop van vele koesterburen en is een stapsteen tussen Hallerbos en Zoniënwoud, 2 Europese Natura 2000 sites.
 • Educatieve meerwaarde o.a. door de aanleg van een koesterkamer met infopanelen, een insectenhotel, wilgenhut, takkenrillen…
 • Recreatieve meerwaarde: natuurbeleving voor jong en oud dankzij een nieuw wandelpad, rustbanken, stammentheater, …
 • Historische meerwaarde: de boomgaardengordel behoort tot de geschiedenis van deze streek.
 • De betrokkenheid van een landbouwer, Natuurpunt en Pro Natura die zullen instaan voor de nazorg via begrazing door koeien, hooien, snoeien, … 
 1. Het Novarodepark: een vervallen fabrieksterrein aan de voet van het gemeentehuis, werd omgetoverd in een woonpark. De ingebuisde beek werd weer vrij gegeven in een meanderende vallei met bufferbekkens voor overstromingspreventie. Er werd geen klassiek gazon ingezaaid maar een bloemenrijk hooiland. Zo krijgen insecten en vogels meer kansen. Hier werd ook een bijenhotel voor solitaire bijen en een educatieve schuilhut met bijenkolonies geplaatst. BeeOdiversity zal wetenschappelijke monitoring doen zodat we inzicht krijgen in de biodiversiteit, de bijenziektes en hun preventie. 
 1. In 2014 werd het Visserspad heraangelegd voor fietsers en wandelaars. Tevens werden “takkenrillen” aangelegd met het snoeihout. Dit vormt een ideale leefwereld voor insecten, kleine knaagdieren, zwammen… Tevens een mooi voorbeeld van kringlooptuinieren. Zie plan 
 1. In 2015 werd het speelplein aan de Smaragdlaan opgewaardeerd: avontuurlijke speelelementen voor de kinderen; demonstratie van kringloop- en afvalarm tuinieren; een kruidenspiraal en kleinfruit waar de personen met een beperking van het dagopvangcentrum De Poel mee gaan koken; een extra broedhoop in de vorm van een stammentheater om de overlevingskansen van onze koesterbuur “het vliegend hert” te verhogen. Daarnaast zorgen een insectenhotel, bloemenweide en takkenrillen voor heel wat klein leven in de brouwerij en dat komt de biodiversiteit in dit gebied ten goede. Zie plan
 1. Het bosje tussen Hof-ten-berg en Windmolen zal in 2015-2016 opgeknapt worden om de belevingswaarde voor de buurtbewoners te verhogen en uiteraard ook de biodiversiteit een boost te geven. Zie plan
 1. De speelplaats van de lagere school Wauterbos zal in 2015-2016 “vergroend” worden. Meer bomen en struiken, moestuin, klein fruit, composthoop, wilgenhut, insectenhotel … zullen samen met de kinderen en de leraars aangelegd worden en verder door hen onderhouden worden. 
 1. Aanplant van een geboortebos in het Zoniënwoud ter hoogte van de Middenhut. Samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kunnen jonge ouders sinds 2015 jaarlijks een boompje planten ter herinnering aan de geboortedag van een zoontje of dochtertje: nieuw leven in het oudste woud van het land. Ook hier waakt het ANB erover dat de biodiversiteit maximale kansen krijgt.