Atlas van de buurtwegen

De atlas van de buurtwegen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van buurtwegen en voetwegen op het grondgebied van de gemeente.

De atlassen van de buurtwegen werden opgemaakt in 1841 en zijn nog steeds van kracht.

De atlas van de buurtwegen is hét instrument om uit te vissen welk statuut de wegzate heeft, welke (wettelijke) breedte en tot wiens eigendom hij behoort. Een buurtweg behoort tot de categorie van de kleine wegen. Als we spreken over buurtwegen bedoelen we overwegend (maar niet uitsluitend) de landelijke verbindingswegen zoals de voetwegen en veldwegen.

De meeste buurtwegen liggen op private eigendom maar hebben een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.

Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden verschillen van de privaatrechtelijke erfdienstbaarheden.
Deze laatsten zijn vooral loswegen en zijn beschreven in een notariële akte (de gemeente heeft hierover geen informatie).
Het gemeentebestuur heeft over deze private wegen geen enkele bevoegdheid en alle betwistingen dienen aan de vrederechter voorgelegd te worden.

Hoe inkijken?

Je kan de atlas van de buurtwegen bekijken bij de dienst openbare werken.

Voor het uitvoeren van werken, afschaffing, verlegging, … is machtiging (= vergunning) vereist van de bestendige deputatie van de provincie.
Een dossier wordt meestal ingediend door de gemeente zelf.

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be