Individueel bezoldigd personenvervoer

Taxivergunning

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe Vlaamse taxiregelgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een straattaxi en een standplaatstaxi en werd de taxivergunning hervormd. Op de website van Vlaanderen lees je er alles over. 

Vergunningen en bestuurderspas

  • Aanvragen voor een vergunning of een bestuurderspas gebeuren via Centaurus 2020.
  • Een belangrijke voorwaarde voor het bekomen van een bestuurderspas is het aantonen van voldoende kennis van het Nederlands. Hiervoor moet je een attest toevoegen bij je aanvraag. Je kan dit attest bekomen via het Huis van het Nederlands.

Vragen over taxivergunningen stuur je via e-mail aan openbare.werken@sint-genesius-rode.be.

Momenteel kunnen er geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen aangevraagd worden. Dit omwille van een arrest van de Raad van State van 30 maart 2023, dat het uitreiken van vergunningen en bestuurderspassen voorlopig onmogelijk maakt. Alles wordt in het werk gesteld om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Meer informatie vindt u op vlaanderen.be/taxi.