Euthanasie

Elke burger kan naar de gemeente stappen om er een wilsverklaring inzake euthanasie in te dienen. Dit voor het geval dat hij zijn wil niet meer zou kunnen uiten of dat hij zich in een situatie zou bevinden waar euthanasie toegepast mag worden volgens de wettelijke bepalingen.

Onder euthanasie wordt verstaan: het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.

Prijs?

Gratis.

Hoe aanvragen?

De wilsverklaring gebeurt via een formulier verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand.

De wilsverklaring:

  • kan op elk moment schriftelijk worden opgesteld ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt.
  • moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(en).
  • kan worden opgesteld door een meerderjarige die geen materieel belang heeft als betrokkene niet blijvend in staat is de verklaring op te stellen. Ze vermeldt dan ook de reden en bevat in bijlage een medisch getuigschrift als bewijs van deze onbekwaamheid.

Openingsuren en contact

Burgerlijke stand

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 50
e-mail
burgerlijke.stand@sint-genesius-rode.be