Legalisaties van handtekeningen

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging of legalisatie heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Moet jouw handtekening geregeld gewettigd worden, dan kan je deze deponeren in een register.

Opgelet: legalisatie van een handtekening op documenten in een andere taal dan het Nederlands of het Frans, of bestemd voor administratieve en/of financiële doeleinden in het buitenland, moet steeds door de burgemeester of een schepen gebeuren.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet in de gemeente gedomicilieerd zijn.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (bijvoorbeeld een eigenhandig geschreven testament).
  • Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken of bij het consulaat van het land van herkomst.

Prijs

2 euro per handtekening.

Hoe aanvragen

Bij de algemene diensten, met:

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • jouw identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je diens originele identiteitskaart meebrengen.

Openingsuren en contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 40
e-mail
bevolking@sint-genesius-rode.be