Sociaal wonen

De gemeente maakt werk van het verwezenlijken van het Bindend Sociaal Objectief (BSO), zoals vastgesteld in het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid. Met dit reglement wil de gemeente een projectlast opleggen aan grote projectontwikkelingen om zo het aanbod aan sociale woningen te vergroten.

Enerzijds kan dergelijke projectlast uitgevoerd worden in natura, gelijk aan 15% van het aantal te verwezenlijken woonentiteiten.

Anderzijds kan de projectlast uitgevoerd worden door een financiële bijdrage te storten, gelijk aan 15% van het aantal te verwezenlijken woonentiteiten en/of kavels x 50.000 EUR. De bijdrage komt terecht in het gemeentelijk grondfonds ‘betaalbaar wonen’.

Een combinatie van beide uitvoeringsmogelijkheden van de projectlast is eveneens mogelijk.

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2017.

Op zoek naar een sociale woning?

Neem contact op met de sociale dienst: tel 02 380 55 55, socialedienst@ocmwrode.be.

Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 30
e-mail
grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be