Subsidie gescheiden riolering

In het kader van de Europese en Vlaamse wetgeving moeten bij het plaatsen van nieuwe riolering in een straat systematisch 2 buizen geplaatst worden, één voor het hemelwater en één voor het afvalwater.

Het doel is dubbel:

 • verminderen van wateroverlast in geval van hevige regen
 • efficiëntie van onze zuiveringsstations optimaliseren door alleen afvalwater naar daar te sturen.

Bovenvermelde wetgeving is niet alleen toepasselijk voor de gemeente maar ook voor de eigenaars die op hun privaat domein hetzelfde zullen moeten doen:

 • hun afvalwater en regenwater scheiden EN
 • maximaal bufferen van het regenwater dat op hun eigendom valt.

Deze verplichting voor de eigenaars zal geleidelijk aan gebeuren in de komende jaren. Tot nu toe werd het alleen vereist bij het bouwen van nieuwe woningen of het verbouwen van een bestaande woning. Conform de Europese en Vlaamse wetgeving zullen ook alle eigendommen die zich bevinden in een straat waar een gescheiden riolering aanwezig is (of gebouwd zal worden) hun regenwater moeten scheiden van hun afvalwater.

Afhankelijk van de woning kan de scheiding van afval- en regenwater belangrijke werken betekenen. De gemeente is zich ervan bewust dat dit niet altijd gemakkelijk is en wil de burgers daarom financieel ondersteunen. De eigenaars van woningen die hun afval- en regenwater scheiden en eventueel ook hun regenwater tegenhouden op hun eigendom zullen tot € 2.750 subsidie per woning kunnen krijgen.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor afkoppelingswerken op privédomein?

De gemeentelijke subsidie kan oplopen tot € 2.750.

 1. Een forfaitair bedrag van € 750 wordt voorzien voor:
  1. Het bijhouden en hergebruiken van regenwater
   en/of
  2. het plaatsen van een infiltratieput zonder overloop
 2. Een variabel bedrag van maximum € 2.000 wordt voorzien volgens het type van verharding voor de plaatsing van vuilwaterleidingen (dwa) en regenwaterleidingen (rwa) als die aangesloten worden op een regenwaterput of op een infiltratieput
  1. Voor zachte verharding (aarde, steenslag, gras…) € 65 per lopende meter
  2. Voor harde verharding (stenen, kasseien, asfalt) € 80 per lopende meter

Voor wie?

Voor iedere eigenaar van een woning in Sint-Genesius-Rode die:

 • op eigen initiatief een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt op privédomein;

OF

 • verplicht wordt een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen op privédomein door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in zijn/haar straat.

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
tel.
02 609 86 20
fax
02 609 86 84
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be