Subsidie gescheiden riolering

In het kader van de Europese en Vlaamse wetgeving moeten bij het plaatsen van nieuwe riolering in een straat systematisch 2 buizen geplaatst worden, één voor het hemelwater en één voor het afvalwater.

Het doel is dubbel:

  • verminderen van wateroverlast in geval van hevige regen
  • efficiëntie van onze zuiveringsstations optimaliseren door alleen afvalwater naar daar te sturen.

Bovenvermelde wetgeving is niet alleen toepasselijk voor de gemeente maar ook voor de eigenaars die op hun privaat domein hetzelfde zullen moeten doen:

  • hun afvalwater en regenwater scheiden EN
  • maximaal bufferen van het regenwater dat op hun eigendom valt.

Deze verplichting voor de eigenaars zal geleidelijk aan gebeuren in de komende jaren. Tot nu toe werd het alleen vereist bij het bouwen van nieuwe woningen of het verbouwen van een bestaande woning. Conform de Europese en Vlaamse wetgeving zullen ook alle eigendommen die zich bevinden in een straat waar een gescheiden riolering aanwezig is (of gebouwd zal worden) hun regenwater moeten scheiden van hun afvalwater.

Afhankelijk van de woning kan de scheiding van afval- en regenwater belangrijke werken betekenen. De gemeente is zich ervan bewust dat dit niet altijd gemakkelijk is en wil de burgers daarom financieel ondersteunen. De eigenaars van woningen die hun afval- en regenwater scheiden en hun regenwater tegenhouden op hun eigendom zullen tot € 3.750 subsidie per woning kunnen krijgen.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor afkoppelingswerken op privédomein?

De gemeentelijke subsidie kan oplopen tot € 3.750.

  1. Een forfaitair bedrag van € 750 voor de plaatsing van een regenwaterput van min. 3m³ met overloop naar een infiltratie op privédomein of met hergebruik van het regenwater. De eigenaar moet aantonen dat het regenwater effectief dagelijks zal worden gebruikt voor toilet en/of wasmachine. De overloop van de regenwaterput moet in alle gevallen  verlopen naar een infiltratie en mag in geen geval afgevoerd worden naar het openbaar  domein.
  2. 50% van de gemaakte en bewezen afkoppelingskosten volgens de goedgekeurde afkoppelingsstudie opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige aangesteld door de gemeente, met een maximum van €3.000.
    Indien de aanvrager de werken zelf zou uitvoeren wordt er een forfaitair bedrag van max. €1500 voorzien. De subsidie dekt dan enkel de aankoop van materialen.

Voor wie?

Voor iedere eigenaar van een woning in Sint-Genesius-Rode die:

  • op eigen initiatief een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt op privédomein;

OF

  • verplicht wordt een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen op privédomein door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in zijn/haar straat.

Publicatiedatum reglement 2021: 7/7/2021

Openingsuren en contact

Openbare werken

adres
Dorpsstraat 461640 Sint-Genesius-Rode
stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
02 609 86 20
e-mail
openbare.werken@sint-genesius-rode.be