Klimaatactieplan

Sint-Genesius-Rode ondertekende samen met meer dan 6000 steden en gemeenten in Europa, een “burgemeestersconvenant” en heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente met 20 % te reduceren. In het klimaatactieplan geeft de gemeente weer hoe ze deze doelstelling wil realiseren.

Acties voor particuliere woningen
Acties voor gemeentelijke gebouwen

De gemeente wil het goede voorbeeld geven en koopt sinds 2011 groene stroom aan. Ook worden jaarlijks energie-audits uitgevoerd om het energieverlies te beperken en wordt het patrimonium continu gerenoveerd.

De 2 gemeentescholen krijgen een nieuwbouw waarbij een gedeelte hernieuwbare energie gepland wordt (bv zonnepanelen , warmtepomp , energierecuperatie uit het ventilatiesysteem…).

Duurzame openbare verlichting

Gemeentelijke openbare verlichting:

 • Nieuwe straatverlichting is altijd met LED-lampen, behalve voor grote straten (nog geen grote armaturen met LED-lampen beschikbaar).
 • Kerstverlichting: alle lampen zijn LED en worden ‘s nachts gedoofd (tijdklok 16 tot 23 uur).

 Slimme openbare verlichting in park Novarode:

 • De 22 verlichtingspalen zijn gestuurd door bewegingsdetectie. In het donker wordt een wandelaar begeleid door licht: aan de palen voor hem gaat het sterker branden, aan de palen achter hem dimt het.

 Verkeerslichten:

 • In 2011 zijn alle lampen in de verkeerslichten (behalve kruispunt Zoniënwoudlaan met Stationsstraat) vervangen door LED-lampen.
Duurzame schoolgebouwen
 • Bij de geplande nieuwbouw voor de school Vredelaan en voor de lagere school van de Wauterbos, zal telkens een luik hernieuwbare energie voorzien worden.
 • Het scholencomplex van het Onze- Lieve-Vrouw Instituut werd geselecteerd voor het pilootproject: “energieke scholen”. Een 5-tal gespecialiseerde organisaties gaan enkele scholen deskundig begeleiden bij een analyse van mogelijke energie-renovatie, bij de sensibilisatie van leerlingen en personeel en tevens onderzoeken via welke financieringskanalen bv crowdfunding, deze kunnen gerealiseerd worden.
Mobiliteit
 • de gemeente onderschrijft het STOP-principe (promoten van Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privé-vervoer, in deze hiërarchische volgorde)
 • trage wegen inventariseren en optimaliseren t.b.v. wandelaars en fietsers
 • schoolomgevingen veiliger en toegankelijker maken voor schoolkinderen die te voet en per fiets komen.
 • 5 wijkagenten doen hun ronde nu per elektrische fiets ipv met een politiewagen; het administratief personeel beschikt over 1 elektrische fiets voor korte dienstverplaatsingen
 • de gemeente koopt minstens 2 dienstwagens met zuinige ecoscore ( aardgas of elektriciteit)
 • jaarlijks komt er een actie i.s.m. met de lokale fietshandelaars ter promotie van de elektrische fiets
 • onderhoud en aanleg van nieuwe fietspaden: o.a. langs de Zoniënwoudlaan
 • het personeel van het gemeentebestuur ontvangt sinds 1 jan 2010 een fietsvergoeding van 0,20€ voor woon-werkverplaatsingen met de fiets
 • er komen meer en betere fietsstallingen en laadpalen voor elektrische wagens
 • promotie van autodelen, carsharing en VAP (vriendelijk anders pendelen)
 • de snelheid op het hele grondgebied werd gereduceerd van 70 naar 50 km met uitzondering van Gewestwegen, schoolomgevingen en woonerven)
 • uitbouw GEN (Gewestelijk Expres Net) stimuleren via overleg met de bevoegde instanties.
 • uitbouw en efficiëntie van het openbaar busvervoer stimuleren via overleg met de bevoegde instanties