Personeelsdienst

De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de totale personeelsadministratie, het beheer van het administratief statuut, het geldelijk statuut en de loonadministratie, de uur-, vakantie- en verlofregeling van het personeel evenals de ziektecontrole.

Andere taken zijn de organisatie en de ondersteuning van het volledige loopbaanbeleid, het vormingsplan, de personeelsformaties, de functiebeschrijvingen, de personeelsevaluatie en de functioneringsgesprekken.

De personeelsdienst staat tevens in voor het organiseren van selecties en aanwervings- en bevorderingsexamens.

Bij de dienst personeelszaken kan je terecht voor functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden en inlichtingen betreffende eventuele vacatures bij het gemeentebestuur.

Sollicitatiebrieven, inclusief een curriculum vitae en een kopie van het behaalde diploma kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode.